Påfågelsklotter!

Klotter i min årsbok i påfågelns vackra färger.