Dikt

En dag i sänder.

Saker som händer saker som inte händer.
Varför livet alltid vänder åt samma håll.
Händer som knäpps i andras
Försvagade själar som försöker sjänka starka blickar
Drömmar om det andra
Även om det aldrig händer så är det, det som gör att man finns kvar

© Sandra Rosén Dahlgren